De l’atracció a la fidelització de públics: Bravo CRM és l’eina que permet als teatres, auditoris i equipaments de proximitat analitzar i estructurar la informació dels seus públics a temps real i prendre les decisions correctes en cada moment.

Amb aquest article obrim tot un seguit de capítols on us convidem a conèixer les funcionalitats de Bravo CRMla tercera eina que s’integra a Bravo Manager i que ha estat dissenyada per afavorir l’anàlisi de dades i la comunicació amb les audiències i els públics per part dels teatres, els auditoris i els equipaments de proximitat.

No diem res de nou si afirmem que cada cop es fa més necessari utilitzar dades per, un cop analitzades, ajudar les organitzacions culturals a prendre decisions correctes a temps sobre aspectes concrets i estratègics.

Deixarem passar, doncs, la necessitat d’aplicar un enfocament centrat en el potencial de l’ànalisi de les dades?

Abans d’entrar en matèria, és important que us feu dues preguntes:

  1. Tots els teatres, auditoris i equipaments de proximitat (com ara els centres cívics o les biblioteques) tenen la capacitat de treballar amb Big Data (o tenen la capacitat de gestionar tals quantitats d’informació)? 
  2. Quina informació és útil per a la vostra organització cultural?

Si aconseguiu trobar una resposta a les qüestions anteriors, ja teniu molt de guanyat! Però hem de partir de la base que no tots els teatres, auditoris i equipaments de proximitat són capaços d’operar amb aquestes grans quantitats d’informació, si més no de manera massiva. Hi esteu d’acord?

No obstant això, tots ells saben que necessiten informació estructurada i a temps real per prendre decisions correctes a temps. I aquí és on resideix una de les principals avantatges de Bravo CRM: proporcionar la informació que cada teatre, auditori o equipament de proximitat necessita, per poder prendre decisions rellevants a temps i que siguin, alhora, adequades als recursos dels quals disposa.

De l'atracció a la fidelització de públics

I sabeu com ho aconsegueix? Bravo CRM parteix de la idea que no és tanta la quantitat i la capacitat que té un equipament per recollir i emmagatzemar informació com la capacitat que té per gestionar-la. Aquí hi la clau!

Davant d’aquest repte, l’equip de Bravo Manager ha dissenyat un CRM específic i pràctic.

Específic per facilitar de manera convenient aquestes anàlisis, i pràctic perquè s’enfoca a la utilitat de l’organització cultural i dels seus objectius (i fa que siguin rellevants a partir del primer dia de funcionament, deixant la resta temporalment a una banda).

Aquestes dades que ara queden en una banda, segurament en un futur l’organització podrà començar a afegir-les en la seva presa de decisions; sempre a mesura que vagi creixent des d’un punt de vista organitzacional.

Però des dels inicis, Bravo CRM ja ofereix anàlisis molt potents perquè la vostra organització pugui començar a treballar de manera eficient i amb dades estructurades des del primer moment.

Una vegada més, l’objectiu de Bravo Manager és ajudar els teatres, auditoris i equipaments culturals petits i mitjans a prendre decisions amb informació sistemàtica i a temps realHo aconseguim plegats?