Els centres cívics per ser sostenibles, hauran de convertir-se en motors de ciutat i posar el focus en models d’autogestió.

Fa anys que els centres cívics construeixen ciutadania a través de la participació, articulant polítiques culturals i socials que garanteixen els drets socials i culturals dels ciutadans.

Aquests drets s’han dirigit a fer prevaler l’autonomia individual enfront de qualsevol forma de poder, preservant els drets de creació, d’expressió, de culte, d’associació, etc., passant pel dret de la igualtat d’oportunitats en l’educació i en les activitats, propostes i programacions que fomenten la inclusió i el sentiment de pertinença.

Tot això, oferint proximitat, donant vida als barris i ajudant als ciutadans a relacionar-se amb el seu entorn immediat, enfortint vincles i creant altres de nous a partir de l’apoderament. I s’ha aconseguit posant a l’abast de la ciutadania mitjans per enfortir-la en termes econòmics, polítics i socials, a través de compartir confiança, posar en valor les relacions i reconèixer-se: ser transparents.

En definitiva, facilitant la vida als ciutadans millorant la qualitat de vida de les persones.

En l’actualitat, i davant la pròpia evolució de les ciutats i els territoris, estan apareixent noves realitats que fan que aquests centres de proximitat es vegin abocats —sense abandonar la seva dimensió de barri— a modificar la seva oferta i ampliar o especialitzar-se cap a nous models d’equipaments. Uns equipaments que actuïn en l’àmbit de la producció cultural, del suport a la creació en l’àmbit de les arts… i també de la programació.

Per aquest motiu serà necessari tenir en compte plataformes innovadores capaces d’aconseguir els nous reptes que plantegen els equipaments de proximitat cap a les noves maneres de fer demandades pels ciutadans. I aconseguint que aquests centres puguin liderar, amb responsabilitat, en el seu entorn immediat i de ciutat.

Però que hauran d’oferir aquestes plataformes autogestionables? 

Aquestes plataformes hauran de permetre gestionar, planificar i comunicar-se amb els ciutadans de manera directa, emfatitzant la proximitat, l’accés i la participació. 

Oferir tots els processos de comunicació pública des de la mateixa plataforma autogestionable: inscripcions, reserves, cessió de sales i venda d’entrades —tant online com a offline—, promocionar i difondre (via online) totes les seves activitats… i d’aquesta manera, el centre cívic podrà convertir-se en un referent —creant comunitats i xarxes d’espectadors.

centros cívicos 1 autogestionables y sostenibles

Des de Bravo Manager hem treballat en aquesta eina web i a continuació us detallem quins són els seus beneficis, funcionalitats i finalitats:

BENEFICIS

Des de la web, el mateix sistema treballa de manera integrada la relació amb la ciutadania:

  • La part pública (front-*end): dóna motiu a accedir des de totes les opcions possibles de participació i de relació amb el ciutadà. Aquí trobarà, de manera fàcil i seductora, tot un seguit de continguts digitals ordenats a partir dels seus interessos: continguts web, blog, cròniques de les activitats una vegada realitzades, xarxes socials, vídeos o àudios, premsa, etc. D’aquesta manera, es facilita el diàleg, s’enforteixen els vincles de pertinença i es teixeixen relacions.
  • La gestió (back-*end): permet crear activitats, cursos, tallers, preus especials i descomptes. I també dur a terme la planificació, la recaptació, la segmentació, l’anàlisi, la lectura i la impressió de les dades, important-los i exportant-los per combinar-los en altres sistemes que disposi el municipi —per exemple, mapes estadístics i/o quadres d’indicadors. Tot l’anterior, amb la finalitat d’avaluar funcionaments i resultats dels programes culturals de cada ciutat.
  • La comunicació: des del mateix sistema podem comunicar-nos de manera personalitzada o amb respostes automatitzades. Així mateix, ens permet realitzar operacions manuals d’edició, re-expedició, impressió o cancel·lació de dades.

Bravo Manager és una eina -indispensable- per als equipaments de proximitat, ja que les inscripcions, les reserves, la cessió de sales i la venda d’entrades que es generen van directament al compte o comptes que determina l’equipament o l’organització, sense dependre de tercers, estalviant en comissions, quotes, i oferint a la ciutadania estalviar-se despeses de gestió i afavorint les compres, inscripcions i reserves a través d’Internet, a partir dels preus per a cada activitat, que estipula el centre cívic. 

FUNCIONALITATS

Les dades dels ciutadans i/o usuaris pertanyen solament a l’equipament que els genera, complint i preservant l’autonomia de cada ciutadà i les lleis de protecció de dades. Cada transacció d’entrades venudes o inscripcions realitzades genera una factura de venda, per la qual cosa compleix amb els estàndards de transparència de les entitats públiques locals —ajuntaments o altres organismes públics. 

Paral·lelament, permet segmentar els nostres usuaris i generar altres relacions categoritzades —centres educatius, organismes públics o altres organitzacions, competència, proveïdors i relacions internes— per poder analitzar-les de manera personalitzada i comunicar-nos amb cadascun d’ells, anticipant-nos quan sigui necessari.

A més, permet definir tots els camps que es desitgin per recollir les dades que es necessiten, des del correu electrònic fins a qualsevol detall que pugui interessar.

FINALITATS

BravoManager és una eina totalment personalitzable i autogestionable, tant en la part pública com en la de gestió i comunicació. L’administrador troba en ella un instrument a la seva mesura, fàcil de manejar, que parla el seu mateix llenguatge i que s’ajusta a totes les seves necessitats, sempre amb una finalitat: convertir el centre cívic en un autèntic motor per al barri i, des del barri, també per a la ciutat. Posem el focus junts?