Des del coneixement específic a l’acció cultural – Estratègia digital per atreure i implicar els públics de la cultura

Ara com ara, cada vegada són més les organitzacions culturals que s’adonen de la necessitat de transformar-se digitalment per poder fer front, així, a les noves demandes de les seves audiències.

Després d’assistir a diversos cursos i conferències del sector, tenim la percepció que només es parla d’estratègies de social media, com si això fos l’única cosa a la qual pot optar una organització cultural per sortir de la frustració que representa no arribar al públic actual.

En canvi, no es diu res sobre el fet que la transformació digital va lligada a la transformació social. I això vol dir que aquestes estratègies digitals s’han de dur a terme de la manera convenient i a través d’eines que ajudin a crear valor o permetin difondre-les de manera eficient, pràctica i obtenint resultats objectius que després es puguin mostrar amb transparència i retornin la confiança a la ciutadania.

És per tot plegat que des de Bravo Manager hem desenvolupat una eina basada en aquells punts primordials que considerem que hauria de seguir qualsevol organització cultural que vulgui donar sentit a la seva missió i relacionar-se amb els seus públics tal com aquests ho demanen avui.

Vegem-los:

1. Enriquir el coneixement a través de les preguntes adequades.

Amb el mòdul d’enquestes de Bravo Manager podràs desenvolupar i automatitzar tant les preguntes com les respostes i obtenir els informes necessaris per treure el màxim profit de tota aquesta informació que, de manera automàtica, queda registrada en cada fitxa dels teus públics (tant si és públic que ja ve com si no).

Amb això podrem saber a quin públic ens volem adreçar i amb quins missatges ho haurem de fer, alhora que ens donarà una pauta sobre si la nostra programació és la que s’ajusta més a allò que culturalment prefereix el nostre públic objectiu o el de la nostra àrea d’influència, en el cas que siguem una organització de caràcter més local.

2. Les pàgines web com a mitjà de comunicació essencial per a la nostra organització.

Ha arribat la fi de les pàgines web pensades únicament com un aparador o un amplificador d’allò que programem. Amb Bravo Manager i el seu enfocament basat en l’inbound màrqueting, disposes d’una eina totalment contrastada i estudiada al mil·límetre perquè no es perdi res pel camí i sigui sostenible i transparent.

3. Fer de l’entorn digital l’operatiu estratègic de la nostra organització.

A hores d’ara els ciutadans ja reconeixen que el món digital ja no és un mer accessori. Saben, també, que amb un entorn digital qualsevol organització es veu obligad3. Fer de l’entorn digital l’operatiu estratègic de la nostra organització.a a compartir, a ser més oberta, a comunicar-se i a col·laborar amb els seus públics de manera directa.

Aleshores… per què no incloem tots els processos de gestió dins d’una mateixa eina? Des de la venda d’entrades fins al màrqueting, el disseny, l’avaluació i la recerca. Si entenem tot el que això significa per a la nostra estratègia i entenem els beneficis que ens pot aportar, ja haurà valgut la pena.

4. Utilitzar les dades a temps real per comprendre, anticipar-se i millorar l’acció cultural

A Bravo Manager totes les dades són recopilades i ordenades automàticament per poder obtenir qualsevol tipus d’informes a temps real, tant de la venda d’entrades i dels ingressos com tot allò relacionat amb els públics.

I què ens permet, això?

En definitiva, ens dona el poder de prendre decisions importants i ens ajuda a saber si hem de valorar la implantació de noves accions. Ah! I sempre estalviant temps i comprenent de manera clara tot allò que passa a la nostra organització.

Com que totes les dades són exportables i seleccionables, les podrem compartir amb qualsevol base d’indicadors que sovint les administracions públiques demanen per treure conclusions sobre l’estat de la cultura. I podrem elaborar un pla d’acció clar que permeti actuar, avaluar i millorar constantment.

En definitiva, el que proposem és basar l’estratègia en el comportament del públic i en les observacions contrastades sobre allò que necessita i prefereix. Invertir en Bravo Manager significa, per tant, que podràs contrastar les necessitats i les preferències del teu públic, saber com es relaciona amb la teva pàgina web i anar consolidant la teva relació amb ell perquè es converteixi en un autèntic ambaixador de la teva organització cultural.

Si no penses en res més que a reorientar la relació amb el teu públic i treballar per generar un retorn social al territori on operes, Bravo Manager és la teva eina.

Connectar amb Bravo Manager

Nom (obligatori)

Email (obligatori)

Assumpte

El seu missatge